Kurum İçi İletişim

Kurum içi iletişim, bir organizasyonun tüm üyeleri arasında bilgi iletimi ve alımında yer alan tüm süreçlerdir. İletişim, katılan taraflara bağlı olarak dikey, çapraz veya yatay olabilir. Teknik olarak kuruluşun birkaç düzeyinde gerçekleştirilmelidir. Kurum içi iletişim dersi; kurum içi iletişim türleri, kurum içi iletişimin işlevleri, kurum içi etkili iletişimin başarıya etkisi ekseninde kurum içi iletişimi tartışmaktadır.
  • Kurum içi iletişim türlerini anlar.

  • Kurum içi iletişimin işlevlerini anlar.

  • Kurum içi etkili iletişimin başarıya etkisini kavrar.

  • Kurum içi iletişim türlerini anlar.

  • Kurum içi iletişimin işlevlerini anlar.

  • Kurum içi etkili iletişimin başarıya etkisini kavrar.

5 Yıldız
0
4 Yıldız
0
3 Yıldız
0
2 Yıldız
0
1 Yıldız
0
0.00
  • Ücret Ücretsiz
  • Süre 1 Saat
  • Başarı alt sınırı 80%
  • Değerlendirme 0.00