KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’ de kurulu, Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Tekno Park Blok No:172/67 Bornova/ İzmir adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 13067 no ile kayıtlı 0324098894500001 Mersis nolu, EDUJI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Kısaca “EDUJİ” veya “PLATFORM” olarak anılacaktır.) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmayacağını, devredilmeyeceğini, ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

www.matchintern.com” bir EDUJİ  markasıdır ve stajyer arayan kullanıcılarımız ile staj yeri arayan kullanıcılarımızı aynı platformda birleştirerek istihdam yaratmayı amaçlayan bir platformudur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek, bazı araştırmalar ve pazarlama faaliyetleri yaparak tüm üyelerimize daha iyi eşleşmeler sağlayarak hizmet verebilmek için gerekli görüldüğü oranda ve zamanda kişisel verilerin işlenmesi gündeme gelmektedir.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Verisi; E-posta adresiniz, ev ve/veya cep telefon numaranız,

Lokasyon verisi Adresiniz, yaşadığınız il/ilçe, ülke

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Fotoğraf, Profilinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, işveren Müşterilerin adaylardan talep edebileceği ek bilgiler (bu ek bilgiler, engellilik durumu, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler olabilir), engellilik durumu, engel yüzdesi, engel kategorisi

İş Deneyimi Verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), özgeçmiş, eğitim bilgileri, uzmanlık alanları

Görsel ve İşitsel Veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf

Web sitesi/Uygulama Kullanım Verileri; Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, web site bilgileri, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, iş habercisi / kayıtlı kriterleri, engellenen firmalar, çalışma durumu (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihi, son mesaj tarihi, platform üzerinden gerçekleştirilecek görüşme kayıtları, IP adresi, Tarayıcı/Cihaz bilgileri, Finansal bilgiler (Üyelik ücreti ödeme durumu, günü vb.), Sosyal medya kullanıcı adları/bağlantıları, Platform kullanım bilgileri (Gezinilen sayfalar, sayfada durma süresi, video izleme süresi vb.)Platformda yapılacak sınavlara ilişkin veriler

Kullanıcı Firmalar için; Firma Adı, Logo, Telefon Numarası, Web sitesi, Adres, Personel bilgileri (Paylaşılan veya firma adına üye olan kullanıcılar), Çalışma alanları, Açıklaması ve firma bilgileri (vergi no vb.), Broşür, afiş vb. tanıtım materyalleri

Diğer; Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, sağlığınıza ilişkin bilgiler adayın profil oluşturması esnasında “özet bilgi” alanına kendi isteğiyle yazdığı bilgiler, askerlik durumu

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz eğitim hizmetine ilişkin Hizmet Sözleşmesinin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Eğitim ve staj süreçleri için gereken içeriklerin sağlanması amacıyla zorunlu olan miktarda veriye erişmek 
 • İşveren müşterilere ile stajyer adaylarının birbirlerine ulaşabilmeleri amacıyla paylaşılan kişisel verilerden yararlanarak işveren – stajyer kullanıcı ilanları ile eşleştirme yapmak
 • Başvuru yapılan tarafa üyelik/profil bilgilerini aktarmak
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Verilen hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Uygulama üzerinden ileti göndermek
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak
 • Verilen hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemek amacıyla gelişim programlaması hazırlamak
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
 • Verilen hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Başvuru yapılmasına yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek 
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilecektir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleme hakkımız bulunmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

 

Verilen hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişme ve ilerleme çalışmaları devam etmektedir.  Bu amaçla kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta SMS ve uygulama iletisi gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site ve uygulama içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.
 • Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Size sağlanan eğitim ve networking süreçlerinin iyileştirilebilmesi adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi başvurduğunuz üyemiz işverenlere aktarabiliyoruz. Platformda yayınlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi işveren müşteriye geçtiğini, Şirketin, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektesiniz.
 • Aynı şekilde herhangi bir tarihte başvurduğunuz ilan ile ilan sahibi işveren müşteriye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi doğrudan ilan sahibi firmaya veya Şirkete iletmeniz gerekir.

Herhangi bir ihtilafta savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz ve bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

 

YASAL HAKLARINIZ

 

KVKK’ nın 11. maddesi gereği tarafımıza kimliğinizi doğrulamanız kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • Ayrıca, Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Ek-1’ de bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Yukarıda yer alan Aydınlatma Metnini okuyarak normal nitelikli kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmesini kabul etmektesiniz.

 

EK – I

KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU HAKININ KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU

Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

1. AYDINLATMA

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız, savunma hakkımızı kullanmak veya başvuruların organizasyonu veya yönetimi amacıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir, bu amaçlarla avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve bu başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli makamlarla paylaşılabilir.

2. BAŞVURU USULÜ

İmzalı ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize bu başvuru formunu doldurmadan önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İmzalı ve yazılı başvuru yapmanız halinde bu başvurunun tarafımıza tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yaptığınız yazılı başvuruyu bizlere tebliğ edildiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

3. BAŞVURUNUZA CEVAP USULÜ

Şirket tarafından talebinize cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda iletebiliriz. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgileriniz, başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır:

 • Adınız ve soyadınız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranız
 • Yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz
 • Telefon ve varsa faks numaranız

Başvurunuza yazılı cevap hazırlamamız halinde, cevap metnimiz on sayfayı aşarsa, aşan her sayfa için tarafınızdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7’de belirtilen işlem ücreti talep edilir.

 

 

 

 

 

 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı - Soyadı:


Kanuni Temsilci Adı-Soyadı:


T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):


Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):


Telefon Numarası:


Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:


Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası:


5. VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Şirketinizle Olan İlişkim


 Aday

 İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı

Firma ve pozisyon:…………………………… ………

 Gerçek Kişİşveren Müşteri

 Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı

Firma ve pozisyon:…………………………… ………

 Çalışan

İlgili Birim:………………….………………………………………

 Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

 Çalışan Adayı

Tarih : …………………………………………………………………..

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Firma ve pozisyon:…………………………… ………

 Diğer: ……………………………………………………..

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

6.1. Talebim

 

6.2. Talep konusuna dair bilgi ve belgeler

Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz.

7. VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim.

Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir.

Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz:

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :

İmza :