EDUJI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK A.Ş KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE TİCARİ İLETİŞİM KURMA AÇIK ONAY/MUVAFAKAT FORMU

Siparişler ve ödeme bilgilendirmeleri başta olmak üzere, siparişler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir. 

EDUJI’ nin, TARAFIMA SMS (Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

EDUJI’ nin, TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

EDUJI’ nin, TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; EDUJI tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler  vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve Kişisel verilerimin EDUJI  tarafından; sipariş bildirimleri, hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, reklam, hedefleme, analiz adına  iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, EDUJI tarafından yürütülen hizmetlerin yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında (Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi, haklarımı biliyorum.

Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamında EDUJI ’ye verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen ya da tamamı ile iptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde;  “kvkk@eduji.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya  Veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir veya doğrudan şirketimize talebini yazılı şekilde iletebilir ya da Yazılı Başvuru internet sitesinde mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVKK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemlerini kullanabilir.                                                   

İş bu formun bir Nüshası Tarafıma Verilmiştir.