Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri

İletişim, insanların yaşadığı her yerde varlığını bir şekilde sürdüren bir ihtiyaçtır. Tanımdan yola çıkarak basit gibi görünse de aslında oldukça kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir. Bu sebeple birçok kişi daha iyi iletişim kurmak adına araştırma yapmaktadır. Yazılı ve sözlü iletişim teknikleri dersi, iletişimim 3 temel türünden yazılı ve sözlü iletişim türlerine odaklanmakta ve etkin dinlemenin önemini vurgulamaktadır. Ders kapsamında önce yazılı, sonra sözlü iletişim türleri açıklanarak etkin bir dinleme için olmazsa olmaz unsurlar ortaya konmaktadır.
  • Yazılı iletişim tekniklerini anlar.

  • Sözlü iletişim tekniklerini anlar.

  • Etkin dinlemeyi kavrar.

  • Ücret Ücretsiz
  • Süre 1 Saat
  • Başarı alt sınırı 80%
  • Değerlendirme 0.00